Publikationer från

Medlemsföreningar erhåller med förbundscirkuläret uppgifter om alla nya material som förbundet producerar. En särskild lista över "Material & Tjänster" skickas ut till föreningarna. 

Här kan du ladda ner Lätt om odling. Du kan också beställa dem från kansliet.

Beställ från kansliet:
Åsögatan 149, 116 32 Stockholm. Telefon 08-556 930 80. Expeditionstid måndag-fredag 9-12 dessutom månd och torsd 13-17, fax 08-640 38 98, E-post: kansli@koloni.org

Gratis för medlemmar och direktmedlemmar:

1. Så förbättrar du jorden
2. Skörda och lagra
3. Växterna behöver näring
4. De nödvändiga redskapen
5. Planera din odlingslott
6. Från frö till planta
7. Lättodlade grönsaker
8. Odla potatis
9. Växtskydd Reviderad
10. Sommarskötsel
11. Ekologisk odling
12. Odla i eget växthus
13. Kompostera Trädgårdsavfallet
14. Beskärning av fruktträd och bärbuskar
15. Gräsmattan Reviderad

16. Att odla i norr
17. Växter för hårt klimat
18. Naturnära Trädgård
19. Marktäckning
20. Ogräs
21. Gröngödsling
22. Ovanliga grönsaker
23. Odla bär
24. Skadegörare på fruktträd
25. Rådjur och gnagare
26. Så lockar du fjärilar till trädgården
27. Odla kryddväxter
28. Att lyckas med rosor  
29. Vatten 
30. Köp bra växter 
31. Odla i kruka  
32. Häckar  
33. Sniglar och snäckor

34. Odla frukt 

35. Blommor på lotten från vår till höst 
36. Gör egna plantor

37. Perenner
38. Bättre skörd med bin och blommor
39. Hallon, om odling, sorter och sjukdomar
40. Gödsling med urin
41. Biologisk bekämpning i växthus och trädgård
42. Frukt och bär på liten lott
43. Spanska skogssnigeln

44. Fleråriga klättrare

45.Gröna punkter för miljön - om miljödiplomering
46.Päronrost NY!
47.Biologisk mångfald i trädgården NY!

Koloniträdgårdsförbundets jubileumsaffisch, 50 x 70 cm. Pris 20 kr st. Porto tillkommer

Foldrarna "Att vara kolonist", "Skönhet, avkoppling gemenskap nära naturen", kan beställas gratis av alla medlemsföreningar.