Så här blir du kolonist:

 

Den som är intresserad av koloni/odlingslott eller fritidsby kan vända sig till:

I Stockholm: Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, Hornsbergs Strand 20,. 112 51 Stockholm, tel 08-618 70 56 


I Göteborg: Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, Postgatan 8, 411 14 Göteborg, tel 031-13 45 93

I Malmö, kommunens fastighetskontor för att få kontakt med föreningar och deras kontaktpersoner

I Linköping, Linköpings Koloniträdgårdar, Box 70 40, 580 07 Linköping, tel 013-15 67

För att komma i kontakt med koloniföreningar på övriga orter hör man sig för hos kommunens fastighets- eller fritidskontor eller vårt förbundskansli, Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar, tel 08-556 930 80.
Även förbundets regionordförande eller regionstyrelser förmedlar kontakt till lokala föreningar.

Regionernas hemsidor

Västra regionen

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK

Region Norrbotten

Många föreningar har dessutom egna hemsidor.